logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Actueel

Uitstel publicatieplicht financiële gegevens voor ANBI’s

Onderdeel van de noodmaatregelen van het kabinet is dat ANBI’s vier maanden uitstel krijgen voor de publicatie van de financiële gegevens. Op 18 juni jl. werden de fiscale tegemoetkomingen in verband met de coronacrisis gepubliceerd. Onderdeel daarvan is het besluit om ANBI’s uitstel te verlenen voor de

Inbreng SBF voor verkiezingsprogramma’s

Geef burgers de ruimte om mee te denken, mee te doen en te geven! In de samenleving moet ruimte zijn voor burgers die idealen hebben, problemen in de samenleving signaleren en bij willen dragen om tot oplossingen te komen. Dat is de boodschap van SBF die

De vereniging en de ALV, hoe doe je dat in deze coronatijd?

Hoe moet de besluitvorming binnen verenigingen plaatsvinden nu je niet fysiek bij elkaar kunt komen door de coronacrisis? Deze vraag heeft geleid tot een spoedwet die digitale ALV’s mogelijk maakt. Waar normaal fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven bij een ALV, mag het bestuur van een

Record: Nederland geeft €5,7 miljard aan goede doelen

Giften aan goede doelen zijn in Nederland nog nooit zo hoog geweest. Het percentage van de bevolking dat vrijwilligerswerk doet is hoger geworden: 40% van de Nederlanders deed in 2018 vrijwilligerswerk. Dit blijkt uit het onderzoek Geven in Nederland van de Vrije Universiteit Amsterdam. De cijfers

Kamervragen over ANBI’s

Begin januari verschenen artikelen in Trouw  en de Groene Amsterdammer n.a.v. een onderzoek van Investico naar ANBI’s die niet voldoen aan de eisen verbonden aan de ANBI-status (publicatieplicht). Op basis van dit artikel zijn Kamervragen gesteld door de SP en de VVD. Opvallend is dat de nieuwe staatssecretaris van