logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Actueel

Coalitieakkoord voor Rutte IV

Op 15 december is het coalitieakkoord gepresenteerd. In de plannen voor de komende kabinetsperiode staat het verbeteren van het vertrouwen tussen overheid en burgers en het versterken van onze democratische rechtsorde centraal. Het belang van een sterk maatschappelijk middenveld wordt niet expliciet genoemd. Toch bevat

Instelling adviescommissie grenzen algemeen nut bij ANBI’s

Staatssecretaris Vijlbrief heeft op 3 december jl. de Tweede Kamer geïnformeerd over de instelling van een commissie van deskundigen. Deze commissie zal adviseren over ‘de definitie van algemeen nut in relatie tot de grenzen voor ANBI’s’. Vijlbrief had deze adviesaanvraag al bij brief van 29

Brief aan minister Hoekstra over negatieve effecten van de-risking

In een brief aan minister Hoekstra van Financiën luidt een groot aantal maatschappelijke koepels de noodklok. Steeds meer maatschappelijke organisaties kunnen geen bankrekening meer krijgen of zien dat het contract met een payment service provider (psp-er) wordt opgezegd. Oorzaak is de de-risking van deze partijen:

Informatie overheid over voorkomen risico’s terrorismefinanciering

Het Ministerie van Financiën heeft een factsheet ontwikkeld om de risico’s op misbruik rondom terrorismefinanciering te beperken. De SBF-partners en het CBF hebben input geleverd voor een factsheet van het Ministerie van Financiën om de risico’s op misbruik rondom terrorismefinanciering te beperken. Doel van de

Brief aan Tweede Kamer over ANBI-stelsel en giftenaftrek

Op 29 juni jl. informeerde staatssecretaris Vijlbrief, van Financiën, de Tweede Kamer over diverse kwesties aangaande het ANBI-stelsel en de giftenaftrek. Tijdens een debat hierover in september vorig jaar zegde hij toe de Kamer over verschillende onderwerpen nader te informeren. In de brief worden negen onderwerpen

Nota van Wijziging WTMO in consultatie

Op 8 juni heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming een wijziging van het voorstel Wet Transparantie Maatschappelijke Organisaties (WTMO) in consultatie gebracht. Eind vorig jaar werd het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Over het voorstel heeft de Tweede Kamer in december 2020 veel vragen gesteld.

Start campagne ‘Geef ons de ruimte’

Op 1 juni is de campagne gestart om het Manifest met de titel ‘Nederlanders willen helpen. Geef ons de ruimte’ onder de aandacht te brengen van beleidsmakers en beslissers in politiek Den Haag. Het Manifest is ondertekend door 13 koepels binnen de brede sector, waaronder