logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

10 redenen om het wetsvoorstel in te trekken

10 redenen om het wetsvoorstel in te trekken

SBF is, als vertegenwoordiger van de filantropische sector, van mening dat het conceptwetsvoorstel transparantie maatschappelijke organisaties* moet worden ingetrokken om de volgende tien redenen:

  1. Het wetsvoorstel is schadelijk voor privacy, veiligheid en geefbereidheid van donateurs, en brengt daarmee de inkomsten en continuïteit van het vele goede werk van maatschappelijke organisaties in gevaar;
  2. Het maatschappelijke probleem dat de aanleiding is voor dit wetsvoorstel is niet duidelijk gedefinieerd en wordt er niet mee opgelost;
  3. Deze maatregel is buiten proportie, het is ‘schieten met een kanon op een mug’;
  4. Het wetsvoorstel houdt geen rekening met wat al in andere wet- en regelgeving is voorzien;
  5. Het wetsvoorstel gaat in tegen het belang dat de overheid zelf toekent aan de filantropische sector;
  6. Het wetsvoorstel is niet handhaafbaar en controleerbaar. Kwaadwillenden zullen andere wegen bedenken om hun doel te bereiken;
  7. Het wetsvoorstel brengt voor maatschappelijke organisaties onaanvaardbare extra regeldruk met zich mee;
  8. Het wetsvoorstel is in strijd met de geest en bedoelingen van de AVG;
  9. Het wetsvoorstel verhoudt zich slecht tot bindende internationale mensenrechtenverdragen;
  10. Het wetsvoorstel is problematisch in het licht van EU wetgeving t.a.v. gegevensbescherming en het EU Grondrechtenhandvest.

*Op 21 februari 2019 heeft SBF een reactie ingediend bij de internetconsultatie van het conceptwetsvoorstel transparantie maatschappelijke organisaties.

Lees de complete reactie, met onderbouwing van de tien redenen, hier.