logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

SBF-partners passen samenwerking aan

Sinds 2006 trekken de brancheorganisaties Goede Doelen Nederland, CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) en FIN (De branchevereniging van fondsen en foundations) samen op in de contacten met overheid, politiek en andere stakeholders. Op een groot aantal onderwerpen wordt de belangenbehartiging gezamenlijk ingericht. Dit samenwerkingsverband is

Kabinet bevestigt dat toegang tot het recht een groot goed is

Op 21 februari heeft de Tweede Kamer een motie van de heer Stoffer aangenomen. In die motie werd de regering verzocht te verkennen of er verdergaande eisen moeten worden gesteld aan de representativiteit van belangenorganisaties als zij een gerechtelijke procedure aanhangig maken omdat zij een

SBF verbaasd over beperking giftenaftrek

Het kabinet heeft op Prinsjesdag aangekondigd de aftrekbaarheid van periodieke giften aan ANBI’s te willen maximeren. Mensen kunnen nu, voordat ze belasting afdragen, zelf bepalen aan welke maatschappelijke doelen zij willen doneren. Of het nu om grote of kleine bedragen gaat, deze donaties zijn hard

Advies over toezicht op ANBI’s

Gisteren is het adviesrapport Toezicht op Algemeen Nut door staatssecretaris Van Rij van Fiscaliteit bekend gemaakt. Een commissie, bestaande uit een drietal deskundigen, eind vorig jaar door toenmalig staatssecretaris Hans Vijlbrief ingesteld, was gevraagd te adviseren over ‘de definitie van algemeen nut in relatie tot

Nieuwe brief aan Kaag over toegang tot betalingsverkeer

Onlangs heeft SBF, tezamen met andere koepelorganisaties, opnieuw bij minister Kaag aandacht gevraagd voor de belemmeringen in het betalingsverkeer. Directe aanleiding was de reactie van Kaag op Kamervragen hierover. Toegang tot en deelname aan het betalingsverkeer voor goede doelen en vrijwilligersorganisaties staat niet op zichzelf.

Oproep voor toegang en gebruik bankrekeningen

Recent heeft SBF, tezamen met verschillende partnerorganisaties, een oproep gedaan aan minister Kaag om de problemen, die maatschappelijke organisaties ondervinden bij de toegang tot en het gebruik van het betaalsysteem, te helpen aanpakken. Inmiddels zijn hierover ook Kamervragen gesteld. Bevredigende oplossingen zijn nog niet binnen handbereik. Klik

Coalitieakkoord voor Rutte IV

Op 15 december is het coalitieakkoord gepresenteerd. In de plannen voor de komende kabinetsperiode staat het verbeteren van het vertrouwen tussen overheid en burgers en het versterken van onze democratische rechtsorde centraal. Het belang van een sterk maatschappelijk middenveld wordt niet expliciet genoemd. Toch bevat

Instelling adviescommissie grenzen algemeen nut bij ANBI’s

Staatssecretaris Vijlbrief heeft op 3 december jl. de Tweede Kamer geïnformeerd over de instelling van een commissie van deskundigen. Deze commissie zal adviseren over ‘de definitie van algemeen nut in relatie tot de grenzen voor ANBI’s’. Vijlbrief had deze adviesaanvraag al bij brief van 29