logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Goede doelen vrezen verlies van ‘grote gevers’ door nieuwe wet

Nu.nl meldt: Goede doelen zijn bang dat de conceptwet Transparantie maatschappelijke organisaties donateurs doet afhaken of aanzet tot lagere schenkingen. De wet verplicht charitatieve instellingen om donateurs die meer dan 15.000 euro geven met naam, woonplaats en hun donatiebedrag openbaar te maken. De directeuren van Natuurmonumenten, KWF en Amnesty doen maandag...

Verplicht publiceren namen grote donateurs valt verkeerd

Nederlands Dagblad: 'Ze bestaan. En ze willen vooral anoniem blijven als gulle gevers van ten minste 15.000 euro per jaar. Bij de christelijke hulporganisatie ZOA hebben ze er ‘dertig tot veertig’ van, schat woordvoerder KlaasJan Baas. Sommigen schenken beduidend meer dan 15.000 euro, het kan ook...

Organisaties bevreesd voor verlies van grote donateurs

Het Nederlands Dagblad meldt: Een groot aantal van de ruim 350.000 stichtingen, verenigingen en kerkgenootschappen vreest een afname van giften, als ze verplicht worden namen van grote donateurs te publiceren op hun website. Lees het hele artikel hier ...

Terre des Hommes: Controle op grote giften schaadt kinderen

Terre des Hommes publiceerde op 28 januari een ingezonden stuk in Trouw: 'Controle op grote giften schaadt kinderen'. Terre des Hommes is tegen het conceptwetsvoorstel transparantie maatschappelijke organisaties. De organisatie zegt in Trouw dat hun werk niet gedaan kan worden zonder giften: 'Van de overheid, en...

SBF bij Trouw op voorpagina: goede doelen vrezen voor hun inkomsten

Jan van Berkel stelt in het artikel op de voorpagina van Trouw over het wetsvoorstel transparantie maatschappelijke organisaties waar nu een brede maatschappelijke coalitie tegen strijdt: 'Deze wet zal donateurs afschrikken grote bedragen te geven. Het voorstel is schadelijk voor hun privacy, veiligheid en de...

SBF woordvoerder Jan van Berkel in Telegraaf: wetsvoorstel schadelijk voor privacy, veiligheid en geefbereidheid donateurs.

Op 9 januari 2019 verscheen in De Telegraaf een groot artikel over het Conceptwetsvoorstel transparantie maatschappelijke organisaties, dat dramatische gevolgen voor de hele filantropische sector kan hebben. De Telegraaf: "Goede doelen, verenigingen en kerken luiden de noodklok over een wetsvoorstel van minister Dekker (rechtsbescherming). Als...