logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Actueel

Dikke Blauwe: Eerste slag om behoud giftenaftrek Eerste Kamer begonnen

Sectorkoepel Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) intensiveert de inspanningen om de giftenaftrek te behouden. De regeling ligt mede op basis van drie kritische evaluatierapporten op dit moment ambtelijk onder de loep. SBF stuurde daarom alle leden van de commissie financiën in de Eerste kamer een ‘position...

SBF: giftenaftrek blijft relevant en van belang

Vandaag heeft de Staatssecretaris van Financiën drie evaluatierapporten over de giftenaftrek en het ANBI/SBBI-stelsel naar de Tweede Kamer gestuurd. SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie) heeft op hoofdlijnen kennisgenomen van de inhoud. De evaluatie bevestigt het grote maatschappelijke belang van de giftenaftrek. De giftenaftrek blijft relevant. Welke...