Actueel


Interview in FD met SBF voorzitter J. van Lanschot inzake gevaren voor ANBI's register uiteindelijk belanghebbenden (UBO)
01-05-2017: In het FD staat vandaag een interview met SBF voorzitter J. van Lanschot inzake de gevaren voor ANBI's van de Implementatiewet Uiteindelijk Belanghebbenden, waarvan de internetconsultatie op 28 april is afgesloten. SBF diende een reactie op het wetsvoorstel in, waarin SBF pleit om ANBI's buiten deze wetgeving te houden.
Lees verder >>

Interview BNR Radio SBF voorzitter J. van Lanschot over ANBI's en UBO register
01-05-2017: Op BNR Radio is SBF voorzitter J. van Lanschot geïnterviewd over de gevaren voor ANBI's van het zogeheten UBO register.
Lees verder >>

Oproep SBF aan politiek: houd ANBI's buiten Implementatiewet Registratie uiteindelijk belanghebbenden
26-04-2017: SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie) heeft gereageerd op de internetconsultatie rond het hierboven genoemde wetsvoorstel. In onze reactie brengen wij de problematiek van ANBI's (algemeen nut beogende instellingen) bij dit wetsvoorstel onder de aandacht. De conclusie van onze reactie luidt dat het wetsvoorstel een uitzondering voor alle ANBI’s zou moeten bevatten.
Lees verder >>

Manifest: Meer ruimte nodig voor filantropie
12-04-2017 De sector filantropie is onmisbaar voor de samenleving en moet meer ruimte krijgen van het nieuwe kabinet. Aldus het manifest 'Filantropie is onmisbaar in onze samenleving' dat vandaag wordt gepresenteerd door een brede coalitie van veertien koepelorganisaties.
Lees verder >>

Nederlands Dagblad meldt: Goede doelen op de bres voor fiscale giftenaftrek
12-04-2017 Het Nederlands Dagblad wijdt een artikel aan het Manifest Filantropie dat vandaag wordt gepresenteerd aan de Tweede Kamer.
Lees verder >>

Dikke Blauwe: Eerste slag om behoud giftenaftrek Eerste Kamer begonnen
10-04-2017 Dikke Blauwe meldt: Sectorkoepel Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) intensiveert de inspanningen om de giftenaftrek te behouden.
Lees verder >>

Position Paper SBF aan Eerste Kamerleden: pleidooi voor behoud Giftenaftrek en ANBI regeling
De aanleiding voor deze position paper is het besluit van de Eerste Kamer om op 11 april 2017 een schriftelijk overleg te houden over de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 31 januari 2017 inzake drie evaluatierapporten inzake de Giftenaftrek en de ANBI/SBBI regelingen. De filantropische sector pleit bij monde van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) voor het behoud van de giftenaftrek en de ANBI- en SBBI-regelingen, omdat daar in Nederland een groot maatschappelijk belang mee gemoeid is.
Lees verder >>

12 april 2017: Symposium en politiek café 'Filantropie is onmisbaar in onze samenleving'
Filantropie is onmisbaar in onze samenleving'. Onder deze titel organiseert Goede Doelen Nederland, in samenwerking met Nederland Filantropieland, FIN (Vereniging van Fondsen in Nederland) en CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) een symposium en politiek café op woensdag 12 april vanaf 16.00 uur in Internationaal Perscentrum Nieuwspoort Den Haag.
Lees verder >>

Debat over filantropie en politiek bij VU: giftenaftrek moet blijven
Op 8 maart 2017 vond bij het Centrum van Filantropische Studies van de VU een debat plaats over filantropie en politiek. Als het aan de aanwezige vertegenwoordigers van GroenLinks, SP en CDA ligt, die aan het debat deelnamen, dan blijft de bestaande giftenaftrekregeling gewoon gehandhaafd.
Lees verder >>

Convenant borgt afspraken rondom Erkenningsregeling
Op 30 januari 2017 hebben de brancheorganisaties Goede Doelen Nederland en Nederland Filantropieland, toezichthouder CBF en de nieuw in te stellen Commissie Normstelling gezamenlijk in Amsterdam een Convenant getekend. Met dit Convenant zijn alle afspraken en verantwoordelijkheden rondom de Erkenningsregeling vastgelegd. De convenantspartijen werken samen in de Stuurgroep Erkenningsregeling. De Erkenningsregeling is de uitwerking voor fondsenwervende instellingen van het Validatiestelsel Filantropie, waarvan de totstandkoming door de SBF partners wordt gecoördineerd.
Lees verder >>

Fiscalist Sigrid Hemels stelt: uitvoeringsproblemen Giftenaftrek oplosbaar
In haar artikel 'Evaluatie ANBI en giftenaftrek: handhaving verbeteren goed alternatief voor afschaffing', in het Weekblad Fiscaal Recht van 23 februari 2017, gaat fiscalist prof. dr. Sigrid Hemels in op de evaluatierapporten rond Giftenaftrek en ANBI. Haar conclusie is, dat technische en handhavingsproblemen van de Belastingdienst kunnen worden opgelost, zoals dat ook in andere Europese landen is gebeurd.
Lees verder >>

Giftenaftrek is en blijft van belang, betoogt SBF in Reformatorisch Dagblad
Juist in een tijd waarin de overheid burgers expliciet oproept bij te dragen aan het algemeen belang, moet de giftenaftrek worden gekoesterd, betoogt Joost van Lanschot.
Lees verder >>

SBF: giftenaftrek blijft relevant en van belang
27-01-2017 Vandaag heeft de Staatssecretaris van Financiën drie evaluatierapporten over de giftenaftrek en het ANBI/SBBI-stelsel naar de Tweede Kamer gestuurd. SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie) heeft op hoofdlijnen kennisgenomen van de inhoud. De evaluatie bevestigt het grote maatschappelijke belang van de giftenaftrek. De giftenaftrek blijft relevant. Welke beleidsconclusies aan de uitkomsten worden verbonden is aan het volgende kabinet, volgens de Staatssecretaris van Financiën.
Lees verder >>

Overheidssteun voor brede werking Erkenning goede doelen
De overheid neemt diverse maatregelen om een brede werking van de Erkenningsregeling voor goede doelen te stimuleren. Dat blijkt uit een brief van staatsecretaris Dijkhoff van het ministerie van Veiligheid & Justitie (V&J) aan de Tweede Kamer.
Lees verder >>

Rijksbegroting geen verrassingen voor filantropische sector
De kabinetsplannen bevatten geen bijzondere of nieuwe maatregelen voor de sector in het algemeen.
Lees verder >>

Veranderingen SBF per 1 juli 2016
Lees verder >>

Aanbevelingen SBF voor verkiezingsprogramma's
Lees verder >>

Brief aan Ministerie van Financiën
Lees verder >>

VFI gaat verder als Goede Doelen Nederland
Lees verder >>

European Day of Foundations and Donors
Lees verder >>

Rien van Gendt nieuwe voorzitter SBF
Lees verder >>

Dag van de Filantropie 2015
Lees verder >>

Steven van Eijck gaat leiding geven aan Maatschappelijke Alliantie Nederland
Lees verder >>

Nieuwjaarsreceptie 2015
Lees verder >>

Voorzitter SBF te gast bij BNR
Lees verder >>

CBF presenteert rapport Toekomst toezicht Filantropie
Lees verder >>

Kabinetsbrief Validatiestelsel aan Tweede Kamer
Brief Kabinet aan Kamer over modernisering spelregels filantropische sector
Lees verder >>

FD Artikel: Dag van de Filantropie
Lees verder >>

FD Artikel - nieuwe uitruil filantropen en overheid
Lees verder >>

Benoeming Gosse Bosma tot directeur SBF
Opvolger Ronald Zoutendijk per 1 april 2014
Lees verder >>

Persbericht n.a.v lancering FilantropiePoort
Filanthropium jaargids 2014-2015
Lees verder >>

Jaarrekening 2013 SBF
Lees verder >>

Vertrek directeur SBF
Lees verder >>

Dag van de Filantropie 2014
Lees verder >>

Aanpassingswet WNT
Lees verder >>

Rapport Commissie De Jong
Lees verder >>

Ondersteuning van ANBI’s bij het voldoen aan nieuwe regels Belastingdienst
Lees verder >>

Jaarverslag 2013 SBF
Lees verder >>

Persbericht SBF – Validatiestelsel Filantropie
Lees verder >>

Publieke managementletter NBA
Lees verder >>

Samenwerkings-convenant
Lees verder >>

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.
SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.